Kontakt: roble@roble.pl lub +48 32 442-07-57 | English | Deutsch

Doświadczenie


Nasi pracownicy w swojej karierze zawodowej zdobywali doświadczenie w następujących dziedzinach:

1) Projekty
• wydziały przyrodnicze oraz ścisłe uczelni wyższych
• oczyszczalnie ścieków
• zakłady chemiczne
• parki naukowo-technologiczne
• instytuty i jednostki badawczo-rozwojowe
• zakłady przemysłowe
• i in.

2) Współpraca z uczelniami
• Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
• Gdański Uniwersytet Medyczny
• Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
• Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
• Politechnika Rzeszowska.
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
• i. in.

3) Klienci korporacyjni
• Merck
• Orlen Laboratorium
• Lotos Lab
• Carl Zeiss
• Leco
• Hydrolab
• i in.