Kontakt: roble@roble.pl lub +48 32 442-07-57 | English | Deutsch

Doradztwo


Roble Sp. z o.o. przygotowuje indywidualne programy konsultingowe, dostosowane do konkretnych wymagań Inwestorów/Klientów:

  • opracowywanie metodologii badawczej dla projektowanych laboratoriów
  • przygotowywanie dokumentacji na potrzeby zamówień publicznych (SIWZ – Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień, kosztorysy inwestorskie itd.)
  • opracowanie dokumentacji wyposażenia: aparatury badawczej, zabudowy laboratoryjnej (meble laboratoryjne, dygestoria) itp.
  • przygotowywanie opinii oraz dokumentacji dla potrzeb inwestycji współfinansowanych z różnych źródeł
  • kompleksowe doradztwo w zakresie procesów inwestycyjnych dot. laboratoriów (we współpracy z architektami, projektantami branżowymi itd.)
  • dodatkowe – na życzenie